Logowanie

Szkolenie z akustyki wnętrz i projektowania akustyki pomieszczeń „Akustyka na etapie projektowania, wykonawstwa i użytkowania obiektów budowlanych”

Szkolenie z akustyki wnętrz i projektowania akustyki pomieszczeń „Akustyka na etapie projektowania, wykonawstwa i użytkowania obiektów budowlanych”

Krakow_akustyka_sal_1Dnia 30 czerwca, na terenie Politechniki Krakowskiej odbyła się konferencja szkoleniowa pod tytułem "Akustyka na etapie projektowania, wykonawstwa i użytkowania obiektów budowlanych". Prelegentami byli dr inż. Agata Szeląg (Politechnika Krakowska), mgr inż. Marcin Zastawnik (Akademia Górniczo-Hutnicza) i dr inż. Andrzej Kłosek (Politechnika Krakowska).

Bolesław Scholl
Jakub Zaczkowski

 

Krakow_akustyka_sal_1

Spotkanie to było powtórzeniem podobnej konferencji, która odbyła się kilka miesięcy temu w Warszawie. Krakowskie szkolenie odbyło się jednak w nowej rzeczywistości prawnej, zaledwie dzień po wejściu w życie nowych norm dotyczących m.in. parametrów akustycznych, które muszą być spełnione przez nowe i modernizowane budynki.

Podczas spotkania zostały poruszone takie tematy jak na przykład izolacyjność akustyczna między pomieszczeniami. W czasie wykładu omówiono między innymi zależności między użytym materiałem, jego masą i sposobem montażu, a przesłuchem między pomieszczeniami. Zaprezentowano też typowe błędy np. w montażu ścian działowych, lub projektowaniu instalacji HVAC, które przez zaniedbanie w projekcie zjawisk wibroakustycznych, takich jak np. mostki dźwiękowe, uniemożliwiają satysfakcjonującą izolacyjność pomieszczeń.

Prelegenci zajęli się także tematem adaptacji akustycznej pomieszczeń, szczególnie w kontekście nowej normy PN-B-02151-4, która opisuje konieczne do spełnienia parametry akustyki pomieszczeń w zależności od ich przeznaczenia. Zgodnie z nową normą pomieszczenie musi spełniać rygorystyczne wytyczne w zakresie czasu pogłosu i wskaźnika transmisji mowy STI (Speech Transmition Index), jednak należy także zwrócić uwagę na kształt, wymiary, kubaturę czy poziom tła akustycznego. Należy tutaj dodać, że oprócz stricte naukowych, wypełnionych wzorami prezentacji, swoje pięć minut mieli też producenci m.in. ustrojów akustycznych, którzy usiłowali przekonać niedowiarków, że wytłoczki od jajek jednak nie działają, a adaptację akustyczną należy wykonywać z użyciem przeznaczonych do tego celu materiałów.

Jeden z wykładowców przybliżył też typowe urządzenia do pomiarów akustycznych oraz podstawowe metody wyznaczania parametrów pomieszczenia. Za pomocą przenośnego urządzenia pomiarowego zaprezentował metody pomiaru hałasu i omówił metody pomiaru, zaznaczając m.in. że należy brać pod uwagę najgorszy punkt pomiaru i najgorszy wynik. Pokazał także metody pomiaru czasu pogłosu w pomieszczeniu, dokonywanego za pomocą wszechkierunkowego źródła dźwięku i specjalnego oprogramowania. Następnie dokonany został przykładowy pomiar w sali wykładowej, który m.in. pokazał wymierne różnice między właściwościami akustycznymi pomieszczenia pustego i wypełnionego słuchaczami.

Ostatnim z prezentowanych tematów były przykładowe realizacje konsultowane z akustykiem na różnych etapach inwestycji. Omówiono między innymi rozwiązania zaprojektowane i zastosowane w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Udało się tam wybudować salę wielofunkcyjną, z możliwością podzielenia jej na 3 niezależne pomieszczenia, audytorium dla sześciuset słuchaczy oraz szereg pomieszczeń konferencyjnych, usługowych i gastronomicznych. W największej hali, pomimo ogromnych rozmiarów (powierzchnia 8000 m^2), udało się osiągnąć czas pogłosu na poziomie 1 sekundy! Jest to imponujący wynik, szczególnie, że mówimy o przestrzeni o wymiarach 136 m x 60 m x 12 m. Podany był też przykład hotelu, którego projekt został skonsultowany z akustykiem już po pierwszych pracach budowlanych. W tym wypadku niestety nie udało się dobrze odizolować sali widowiskowej od pokoi dla gości, co zmusiło inwestora do kilku decyzji strategicznych. Niestety przy okazji omawiania inwestycji poruszono też temat wykonawców, którzy niejednokrotnie swoimi nieprzemyślanymi działaniami ingerują w projekt, niekorzystnie go modyfikują i niweczą pracę projektantów i akustyków.

Oczywiście nie mogliśmy pojechać na szkolenie i nie zadać kilku pytań. Dyskusja na tematy różnych inwestycji, projektów, planów i działań była niezwykle interesująca i dostarczyła kilku ciekawych informacji (oraz paru plotek). Okazało się, że na sali znajdują się m.in. osoby pracujące przy takich inwestycjach, jak system wsparcia akustyki w Teatrze Wielkim w Warszawie oraz Sala koncertowa orkiestry Sinfonia Varsovia. Wymiana opinii i doświadczeń z tymi ludźmi była bardzo ciekawa, szczególnie, że prelegenci są osobami o bardzo bogatym doświadczeniu. Szkoda, że większość prezentacji poświęcona była budynkom mieszkalnym, hotelom i szkołom, a niewiele mówiono o salach o przeznaczeniu muzycznym. Mamy jednak nadzieję, że nie jest to ostatnie szkolenie, które ma na celu wymianę doświadczeń między branżą projektową, budowlaną i akustyczno-muzyczną.  

Krakow_akustyka_sal_2